Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε τα μαθήματα όποια στιγμή θέλετε.
  • Εκπαίδευση από έμπειρους και πιστοποιημένους καθηγητές.
  • Παρέχεται το ebook του Solidworks σε μορφή PDF.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).
  • Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για την πιστοποίηση SolidWorks Associate in Mechanical Design

Διδακτέα ύλη σεμιναρίου SolidWorks

1.1-Τι είναι το SolidWorks

1.2-Περιβάλλον

1.3-Άνοιγμα Δημιουργία και Αποθήκευση Αρχείων

1.4-Πλοήγηση στο SolidWorks

1.5-Μονάδες Μέτρησης

2.1-Δημιουργία νέου Sketch

2.2-Περιορισμοί (Relations)

2.3-Δημιουργία γραμμών

2.4-Δημιουργία κύκλου και έλλειψης

2.5-Δημιουργία τόξου

2.6-Δημιουργία παραλληλογράμμου

2.7-Δημιουργία πολυγώνου

2.8-Δημιουργία ανοίγματος (Slot)

2.9-Δημιουργία κειμένου

2.10-Στρογγύλευση γωνιών (Fillet)

2.11-Πλαγιότμηση γωνιών (Chamfer)

2.12-Αποκοπή και επέκταση γραμμών (Trim-Extend)

2.13-Μετακίνηση, αντιγραφή και περιστροφή αντικειμένων

2.14-Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση αντικειμένων (Scale-Stretch)

2.15-Δημιουργία παράλληλου και συμμετρικού αντικειμένου (Offset- Mirror)

2.16-Δημιουργία ορθογωνικής διάταξης (Linear Sketch Pattern)

2.17-Δημιουργία κυκλικής διάταξης (Circular Sketch Pattern)

3.1-Δημιουργία WorkPlanes

3.2-Δημιουργία Αξόνων (Axis)

4.1-Εντολή Extruded Boss-Base

4.2-Όρια εξώθησης (Extrude From-To)

4.3-Εντολή Extruded Cut

4.4-Εντολή Revolved Boss-Base

4.5-Εντολή Revolved-Cut

4.6-Εντoλή Swept Boss-Base

4.7-Εντολή Swept Cut

4.8-Εντολή Lofted Boss-Base

4.9-Εντολή Lofted Cut

4.10-Εντολή Boundary Boss-Base

4.11-Εντολή Boundary Cut

4.12-Εντολή Hole Wizard 1

4.13-Εντολή Hole Wizard 2

4.14-Εντολή Thread

5.1Εντολή Fillet

5.2Εντολή Chamfer

5.3Εντολή Linear Pattern

5.4Εντολή Circular Pattern

5.5Εντολή Curve Driven Pattern

5.6Εντολή Sketch Driven Pattern

5.7Εντολή Mirror

5.8Εντολή Rib

5.9Εντολή Draft

5.10Εντολή Shell

5.11Εντολή Wrap

5.12Εντολή Intersect

6.1Εισαγωγή στα συναρμολογήματα

6.2Εισαγωγή εξαρτημάτων

6.3Δημιουργία εξαρτήματος σε ένα αρχείο Assembly

6.4Συναρμολόγηση (Mates)

6.5Δημιουργία αποσυνανρμολογημένης άποψης

7.1Δημιουργία και επεξεργασία χαρτιού

7.2Δημιουργία όψεων ενός Part

7.3Δημιουργία τομής σε χαρτί

7.4Δημιουργία λεπτομέρειας

7.5Διαστασιολόγηση

7.6Επεξεργασία Διαστάσεων

7.7Δημιουργία σχεδίου Assembly

7.8Προσδιορισμός ιδιοτήτων εξαρτημάτων

7.9Εισαγωγή ετικετών

7.10Εισαγωγή πίνακα

Σχέδια που υλοποιείτε εντός της αίθουσας


Πιστοποίηση SolidWorks Associate in Mechanical Design


Με την παρακολούθηση των μαθημάτων Solidworks έχετε την δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για την πιστοποίηση SOLIDWORKS Associate in Mechanical Design, αποδεικνύοντας ότι είστε γνώστης και χρήστης του προγράμματος.

Την εξέταση αυτή μπορείτε να την δώσετε από τον προσωπικό σας υπολογιστή αρκεί να διαθέτετε το SolidWorks, να έχετε εγκατεστημένη την έκδοση 2013 ή νεότερη και το κόστος της ανέρχεται στα 110€.

Ο χρόνος της εξέτασης είναι 3 ώρες και για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να απαντηθεί σωστά το 70% των ερωτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό για τις εξετάσεις πατώντας το σύνδεσμο εδώ.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 260€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

 

Οι εισηγητές


Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk και της McNeel φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI) και Authorized Rhino Trainer (ART). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με τα λογισμικά Autodesk Inventor, Fusion 360 και SolidWorks για μηχανολογικές μελέτες.

Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.