Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε όποια στιγμή θέλετε. (Δωρεάν το πρώτο μάθημα).
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους καθηγητές Autodesk.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Παρέχεται το ebook του Revit Architecture σε μορφή PDF.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την πιστοποίηση παρακολούθησης Autodesk® Certificate Of Completion ή την πιστοποίηση γνώσεων Autodesk® Certified User.
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα ύλη Revit Architecture

1.1 - Τι είναι το Revit

1.2 - Άνοιγμα του Revit

1.3 - Το μενού της εφαρμογής

1.4 - Η κορδέλα Ribbon

1.5 - Η μπάρα επιλογών (Options Bar)

1.6 - Εμφάνιση και στοίχιση παλετών

1.7 - Project Browser

1.8 - Viewing And Drawing Area

1.9 - Παλέτα Properties

1.10 - Γραμμή κατάστασης

1.11 - Εργαλείο Zoom

2.1 - Μονάδες μέτρησης

2.2 - Βασικό σημείο του Project

2.3 - Τοποθεσία μελέτης

2.4 - Ορισμός Βορρά

2.5 - Σταθεροποίηση στοιχείων

2.6 - Δημιουργία ορόφων (Levels)

2.7 - Δημιουργία κανάβων (Grids)

3.1 - Structural και Architectural Column

3.2 - Μεταφόρτωση υποστυλωμάτων στο Project

3.3 - Τοποθέτηση υποστυλωμάτων

3.4 - Αντιγραφή υποστυλωμάτων σε άλλους ορόφους

4.1 - Εισαγωγή (Walls)

4.2 - Δημιουργία Τοίχου

4.3 - Επιλογές Τοίχου (Options Bar)

4.4 - Τύποι Τοίχου (Wall Types)

4.5 - Επίπεδο λεπτομέρειας

4.6 - Ιδιότητες τοίχου

4.7 - Δημιουργία Basic Wall

4.8 - Δημιουργία Curtain Wall

4.9 - Offset Wall

4.10 - Trim-Extend Wall

4.11 - Split Wall

4.12 - Στοίχιση τοίχου (Align Wall)

4.13 - Επεξεργασία πάχους και προφίλ τοίχου

5.1 - Φόρτωση Πόρτας και Παραθύρου

5.2 - Τοποθέτηση Πόρτας

5.3 - Τοποθέτηση Πόρτας σε Curtain Wall

5.4 - Τοποθέτηση Παραθύρου

5.5 - Ορισμός απόστασης παραθύρων

5.6 - Εφαρμογή ετικέτας σε πόρτες και παράθυρα

6.1 - Υψομετρικές απόψεις (Elevations)

6.2 - Τομές (Sections)

6.3 - Δημιουργία κάμερας

6.4 - Επεξεργασία παραθύρων

6.5 - Δημιουργία Χαρτιού

6.6 - Μέγεθος Χαρτιού

6.7 - Ορισμός κλίμακας

6.8 - Επεξεργασία άποψης

6.9 - Δημιουργία Αντιγράφου άποψης

6.10 - Προσαρμογή μεγέθους χαρτιού

7.1 - Δημιουργία δαπέδου

7.2 - Επεξεργασία σχήματος δαπέδου

7.3 - Δημιουργία ανοίγματος

7.4 - Κεκλιμένο δάπεδο

7.5 - Προσαρμογή ρυθμίσεων δαπέδου

7.6 - Δημιουργία στέγης

7.7 - Δημιουργία δίρριχτης στέγης

7.8 - Δημιουργία πολυεπίπεδης στέγης

7.9 - Δημιουργία εξωθούμενης στέγης

7.10 - Οροφές (Ceilings)

7.11 - Δημιουργία Οροφής

7.12 - Επεξεργασία Οροφής

7.13 - Εισαγωγή φωτιστικών

7.14 - Διάταξη φωτιστικών

8.1 - Δημιουργία σκάλας

8.2 - Σχεδιασμός σκάλας

8.3 - Δημιουργία κιγκλιδωμάτων

8.4 - Επεξεργασία κιγκλιδωμάτων

8.5 - Ιδιότητες σκάλας

8.6 - Ιδιότητες κιγκλιδωμάτων

9.1 - Εισαγωγή ντουλαπιών

9.2 - Εισαγωγή πάγκου

9.3 - Εισαγωγή νεροχύτη και λεκάνης

10.1 - Εντολή Toposurface

10.2 - Εντολή Building Pad

10.3 - Εισαγωγή δέντρων

11.1 - Room Objects

11.2 - Room Properties

11.3 - Color Fill Legend

12.1 - Επεξεργασία υλικών

12.2 - Δημιουργία υλικού

12.3 - Προετοιμασία της σκηνής για το Render

12.4 - Διαδικασία Render

13.1 - Παράθυρο Visibility Graphics

13.2 - Προσωρινές αλλαγές σε μία άποψη

13.3 - Απόκρυψη και εμφάνιση αντικειμένων

13.4 - Αλλαγή τύπου γραμμής

14.1 Sections-Callouts

14.2 Δημιουργία κειμένου

14.3 Διαστασιολόγηση

14.4 Στυλ διαστάσεων

14.5 Εργαλείο Filled Region

14.6 Εργαλείο Detail Component

14.7 Εντολή Drafting View

15.1 - Εκτύπωση

15.2 - Εξαγωγή αρχείων

15.3 - Εισαγωγή αρχείων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί αρχιτεκτονικά σχέδια στο Revit υπό την καθοδήγηση των καθηγητών.

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική του κέντρο μας, ώστε ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων να αποκτήσει την πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία και να λύσει οποιαδήποτε απορία του δημιουργηθεί.

Σχέδια που υλοποιείτε εντός της αίθουσας


Πιστοποίηση Autodesk


 

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Autodesk Authorized Training & Certification Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk με στόχο να παρέχουμε σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την πιστοποίηση παρακολούθησης Autodesk Certificate Of Completion και για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Autodesk για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User και Autodesk Certified Professional.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις Autodesk κάντε κλικ εδώ.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο ανέρχεται στα 240€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

Οι εισηγητές


Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.

Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor και Fusion 360 για μηχανολογικές μελέτες.

Κάντε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας στο σεμινάριο