Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε όποια στιγμή θέλετε. (Δωρεάν το πρώτο μάθημα).
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους καθηγητές Autodesk.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Παρέχεται το ebook του 3D Studio Max σε μορφή PDF.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την πιστοποίηση παρακολούθησης Autodesk® Certificate Of Completion ή την πιστοποίηση γνώσεων Autodesk® Certified User.
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα Ύλη Σεμιναρίου


 

1.1 - Τι είναι το 3DsMax

1.2 - Περιβάλλον 3Ds max

1.3 - Άνοιγμα και Αποθήκευση

1.4 - Δημιουργία και Επαναφορά

1.5 - Μονάδες μέτρησης

1.6 - Viewports-Views-Visual Styles

1.7 - Επιλογή αντικειμένων

1.8 - Zoom-Pan-Orbit

2.1 - Δημιουργία Splines

2.2 - Δημιουργία Extended Splines

2.3 - Cloning Shapes

2.4 - Outline Shapes

2.5 - Attaching Shapes

2.6 - Trim & Weld Shapes

2.7 - Fillet Vertex

2.8 - New Shapes

3.1 Δημιουργία γεωμετρικών αντικειμένων (Box, Sphere, Cylinder, Torus, Teapot)

3.2 Δημιουργία γεωμετρικών αντικειμένων (Cone, Geosphere, Tube, Pyramid, Plane)

3.3 Μετακίνηση αντικειμένων

3.4 Περιστροφή αντικειμένων

3.5 Αλλαγή κλίμακας

3.6 Εργαλείο Select & Place

3.7 Έλξεις (Snaps)

3.8 Εργαλείο Mirror

3.9 Στοίχιση αντικειμένων

4.1 - Δημιουργία AEC Walls

4.2 - Δημιουργία Πόρτας

4.3 - Δημιουργία Παραθύρου

4.4 - Δημιουργία σκάλας

4.5 - Δημιουργία κιγκλιδωμάτων

5.1 - Μετατροπή του τύπου των αντικειμένων

5.2 - Δουλεύοντας με Caddies

5.3 - Σχεδιασμός Παραθύρου

5.4 - Δημιουργία πολυγωνικών αντικειμένων (Εισαγωγή)

5.5 - Δημιουργία πολυγωνικών αντικειμένων

5.6 - Μείωση αριθμού πολυγώνων με τη χρήση του ProOptimizer Modifier

5.7 - Εργαλείο Paint Deform

5.8 - Εργαλείο Object Paint

6.1 - Τροποιητές Symmetry-Mirror

6.2 - Τροποιητές Extrude-Bend-Taper Modifiers

6.3 - Τροποιητής Chamfer Modifier

6.4 - Τροποιητής Bevel Profile Modifier

7.1 - Σύνθεση αντικειμένων με το Proboolean

7.2 - Εργαλείο Array

7.3 - Εισαγωγή αρχείου AutoCAD (Import)

7.4 - Συγχώνευση αντικειμένων σε μία σκηνή (Merge)

7.5 - Καρτέλα Helpers

7.6 - Μετακίνηση του Pivot

7.7 - Δημιουργία κάμερας

7.8 - Καρτέλα Display

8.1 - Εισαγωγή

8.2 - Δημιουργία Standard Material

8.3 - Δημιουργία Arch&Design Material

8.4 - Εφαρμογή υλικού

8.5 - Δημιουργία Αντανάκλασης & Γυαλάδας σε ένα υλικό

8.6 - Εισαγωγή εικόνας σε ένα υλικό

8.7 - Δημιουργία υφής σε ένα υλικό

8.8 - Δημιουργία παραμόρφωσης σε ένα υλικό

8.9 - Δημιουργία γυάλινου υλικού

8.10 - Εφαρμογή UVWMap Modifier

8.11 - Εφαρμογή MapScaler Modifier

8.12 - Δημιουργία MultiSub Material

8.13 - Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης υλικών

8.14 - Χρησιμοποιώντας την Autodesk Material Library

9.1 - Εισαγωγή

9.2 - Δημιουργία Daylight System

9.3 - Προσαρμογή Τοποθεσίας του Daylight System

9.4 - Επεξεργασία εικόνας ουρανού

9.5 - Δημιουργία Photometric Lights

9.6 - Επεξεργασία Photometric Lights

9.7 - Χρήση του Final Gather

9.8 - Δημιουργία MR Sky Portal

9.9 - Δημιουργία IES Lights

9.10 - Φωτισμός εσωτερικής νυχτερινής σκηνής

9.11 - Δημιουργία αντικειμένου που εκπέμπει φως

10.1 - Εισαγωγή στο Render Setup

10.2 - Render μίας εικόνας

10.3 - Ρυθμίσεις παραθύρου Render Setup

10.4 - Εισαγωγή ημισφαιρικής εικόνας Background

10.5 - Δημιουργία κίνησης ήλιου

10.6 - Δημιουργία κίνησης κάμερας

Σημειώσεις 3Ds Max


 

Σχέδια που υλοποιείτε εντός της αίθουσας


Πιστοποίηση Autodesk


 

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Autodesk Authorized Training & Certification Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk με στόχο να παρέχουμε σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την πιστοποίηση παρακολούθησης Autodesk Certificate Of Completion και για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Autodesk για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User και Autodesk Certified Professional.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις Autodesk κάντε κλικ εδώ.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο ανέρχεται στα 240€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

Οι εισηγητές


Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.

Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με τα λογισμικά Autodesk Inventor, Fusion 360 και SolidWorks για μηχανολογικές μελέτες.

Κάντε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας στο σεμινάριο