Προσφορά ECDL 3 Ενότητες! Μαθήματα, Test προσομοίωσης, Εξετάσεις και Πιστοποίηση με 300€. Η προσφορά ισχύει για εγγραφές έως 30/08/24. 

Πιστοποίηση ECDL - 3 Ενότητες 


  • Συνολική διάρκεια μαθημάτων μαζί με τεστ προσομοίωσης  45 ώρες ( 15 ώρες / Ενότητα).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε τα μαθήματα όποια στιγμή θέλετε.
  • Συνεχής και άμεση υποστήριξη από καθηγητές.
  • Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή PDF.
  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων θα λάβετε πιστοποίηση ECDL
  • Η πιστοποίηση ECDL αναγνωρίζεται από το ελληνικό Δημόσιο και τον Α.Σ.Ε.Π, από τις ελληνικές εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα από Κρατικούς Φορείς, Υπουργεία και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις παγκοσμίως.
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη εμπειρία με τα προγράμματα).

Ενότητες Εκπαίδευσης και Εξέτασης


Microsoft Word

Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε  έγγραφα, τα οποία εκτός από κείμενο μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, πίνακες, clip art, στήλες κ.λ.π. Στα μαθήματα του Microsoft Word θα μάθετε να ρυθμίζετε την απόσταση, τη στοίχιση, τη γραμματοσειρά, το μέγεθος της γραμματοσειράς, το στυλ χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση του κειμένου. Θα μάθετε επίσης να εισάγετε κείμενο σε πίνακα, να προσθέτετε κεφαλίδες και υποσέλιδα, να τοποθετείτε υποσημειώσεις, λεζάντες κτλ.

Microsoft Excel

Το Microsoft Excel είναι ένα πρόγραμμα δημιουργία και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων το οποίο χρησιμοποιεί ένα πλέγμα κελιών διατεταγμένων σε αριθμημένες σειρές και στήλες για να οργανώνετε καλύτερα τα δεδομένα. Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα δεδομένα ως  γραφικές παραστάσεις σε γραφήματα με δυσδιάστατη ή τρισδιάστατη απεικόνιση. Περιέχει επίσης μια πτυχή προγραμματισμού, αφού σας επιτρέπει  να χρησιμοποιείτε μια μεγάλη ποικιλία αριθμητικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα την επίλυση μαθηματικών πράξεων  και στη συνέχεια να προβάλει τα αποτελέσματα πίσω στο υπολογιστικό φύλλο.

Internet Explorer και Outlook

Ο Internet Explorer χρησιμοποιείται για την περιήγηση στο διαδίκτυο ενώ το Microsoft Outlook είναι μία εφαρμογή διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομίου. Με την εκμάθηση του Internet Explorer θα κατανοήσετε τις έννοιες και την ορολογία που σχετίζεται με την περιήγηση και ασφάλεια στο Διαδίκτυο, θα διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τα αγαπημένα  και τα αποτελέσματα της περιήγησης. Με το Microsoft Outlook θα μάθετε να διαχειρίζεστε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομίο. να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα, να οργανώνετε και να αναζητάτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πιστοποίηση ECDL


Το εκπαιδευτικό μας κέντρο GAelearning LAB αποτελεί Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο ECDL με αριθμό 6059.

Οι εκπαιδευόμενοι εκτός από τις γνώσεις που θα αποκτήσουν μέσα από τον κύκλο των μαθημάτων θα είναι σε θέση να επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση ECDL.
Μέσα από Test προσομοίωσης που θα γίνονται πριν την τελική εξέταση θα διασφαλίσετε την επιτυχία στις εξετάσεις.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος μαθημάτων


 

Οι εισηγητές


Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor και Fusion 360 για μηχανολογικές μελέτες.

Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.