Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε όποια στιγμή θέλετε. (Δωρεάν το πρώτο μάθημα).
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους καθηγητές Autodesk.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Παρέχεται το ebook του Revit Structure σε μορφή PDF.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα ύλη Revit Structure

1.1 - Τι είναι το Revit

1.2 - Άνοιγμα του Revit

1.3 - Το μενού της εφαρμογής

1.4 - Η κορδέλα Ribbon

1.5 - Η μπάρα επιλογών (Options Bar)

1.6 - Εμφάνιση και στοίχιση παλετών

1.7 - Project Browser

1.8 - Viewing And Drawing Area

1.9 - Παλέτα Properties

1.10 - Γραμμή κατάστασης

1.11 - Εργαλείο Zoom

2.1 - Μονάδες μέτρησης

2.2 - Βασικό σημείο του Project

2.3 - Τοποθεσία μελέτης

2.4 - Ορισμός Βορρά

2.5 - Σταθεροποίηση στοιχείων

2.6 - Δημιουργία ορόφων (Levels)

2.7 - Δημιουργία κανάβων (Grids)

3.1 - Υψομετρικές απόψεις (Elevations)

3.2 - Τομές (Sections)

3.3 - Δημιουργία κάμερας

3.4 - Επεξεργασία παραθύρων

3.5 - Δημιουργία Χαρτιού

3.6 - Μέγεθος Χαρτιού

3.7 - Ορισμός κλίμακας

3.8 - Επεξεργασία άποψης

3.9 - Δημιουργία Αντιγράφου άποψης

3.10 - Προσαρμογή μεγέθους χαρτιού

4.1 - Structural Columns

4.2 - Ιδιότητες Υποστυλωμάτων

4.3 - Υποστυλώματα με κλίση

5.1 - Εισαγωγή (Walls)

5.2 - Δημιουργία Τοίχου

5.3 - Επιλογές Τοίχου (Options Bar)

5.4 - Τύποι Τοίχου (Wall Types)

5.5 - Επίπεδο λεπτομέρειας

5.6 - Ιδιότητες τοίχου

5.7 - Δημιουργία Basic Wall

5.8 - Offset Wall

5.9 - Trim-Extend Wall

5.10 - Split Wall

5.11 - Align Wall

5.12 - Προσαρμογή ρυθμίσεων τοίχου

5.13 - Δημιουργία τοίχου θεμελίωσης

5.14 - Επεξεργασία τοίχου θεμελίωσης

6.1 - Δημιουργία πέδιλου θεμελίωσης τοίχου

6.2 - Δημιουργία πέδιλου θεμελίωσης υποστυλώματος

6.3 - Δημιουργία δύσκαμπτου πέδιλου θεμελίωσης

6.4 - Δημιουργία πλάκας θεμελίωσης

7.1 - Επικάλυψη Οπλισμού

7.2 - Τοποθέτηση οπλισμού

7.3 - Επεξεργασία ράβδων οπλισμού

7.4 - Τοποθέτηση οπλισμού σε επιφάνεια

7.5 - Τοποθέτηση οπλισμού σε διαδρομή

7.6 - Τοποθέτηση έτοιμου πλέγματος οπλισμού

7.7 - Ενώσεις ράβδων οπλισμού

8.1 - Δημιουργία δοκών

8.2 - Δημιουργία κεκλιμένων δοκών

8.3 - Σύστημα δοκών

8.4 - Δημιουργία εγκοπών σε δομικά στοιχεία

8.5 - Ενώσεις μεταλλικών δοκών

8.6 - Δοκοί Δικτύωμα

8.7 - Αντιανέμιοι σύνδεσμοι

8.8 - Δημιουργία Δικτυώματος

8.9 - Συνδέσεις μεταλλικών κατασκευών

9.1 - Δημιουργία δαπέδου

9.2 - Προσαρμογή ρυθμίσεων δαπέδου

9.3 - Δημιουργία ανοίγματος δαπέδου

9.4 - Δημιουργία κεκλιμένου δαπέδου

9.5 - Δημιουργία σκάλας

9.6 - Δημιουργία ράμπας

9.7 - Δημιουργία Στέγης

9.8 - Δημιουργία δίρριχτης στέγης

9.9 - Δημιουργία πολυεπίπεδης στέγης

9.10 - Δημιουργία εξωθούμενης στέγης

10.1 - Παράθυρο Visibility Graphics

10.2 - Προσωρινές αλλαγές σε μία άποψη

10.3 - Απόκρυψη και εμφάνιση αντικειμένων

10.4 - Αλλαγή τύπου γραμμής

11.1 - Εισαγωγή

11.2 - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αναλυτικού μοντέλου

11.3 - Έλεγχος της εμφάνισης του αναλυτικού μοντέλου

11.4 - Παράμετροι αναλυτικού μοντέλου

11.5 - Επεξεργασία στοίχισης των στοιχείων του αναλυτικού μοντέλου

11.6 - Προσαρμογή αναλυτικού μοντέλου

11.7 - Εμφάνιση των μη συνδεδεμένων κόμβων στην άποψη του αναλυτικού μοντέλου

11.8 - Έλεγχος στήριξης μελών

11.9 - Έλεγχος ευστάθειας

11.10 - Συνθήκες φόρτισης

11.11 - Συνδυασμοί φόρτισης

11.12 - Συνθήκες στήριξης

11.13 - Εφαρμογή σημειακού φορτίου

11.14 - Εφαρμογή γραμμικού κατανεμημένου φορτίου

11.15 - Εφαρμογή επιφανειακού κατανεμημένου φορτίου

11.16 - Ρυθμίσεις φορτίων

11.17 - Εισαγωγή στη Στατική Ανάλυση

12.1 - Διάγραμμα υποστυλωμάτων

12.2 - Διάγραμμα πέδιλων θεμελίωσης

12.3 - Δημιουργία Legend View

13.1 - Εισαγωγή αρχείου συνδέσμου (Link Revit)

13.2 - Χρήση του Visibility Graphics σε ένα αρχείο συνδέσμου

13.3 - Αντιγραφή στοιχείων από το αρχείο συνδέσμου

14.1 Sections-Callouts

14.2 Δημιουργία κειμένου

14.3 Διαστασιολόγηση

14.4 Στυλ διαστάσεων

14.5 Εργαλείο Filled Region

14.6 Εργαλείο Detail Component

14.7 Εντολή Drafting View

15.1 - Εκτύπωση

15.2 - Εξαγωγή αρχείων

15.3 - Εισαγωγή αρχείων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί στατικές μελέτες στο Revit υπό την καθοδήγηση των καθηγητών.

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική του κέντρο μας, ώστε ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων να αποκτήσει την πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία και να λύσει οποιαδήποτε απορία του δημιουργηθεί.

Πιστοποίηση Autodesk


 

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Autodesk Authorized Training & Certification Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk με στόχο να παρέχουμε σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την πιστοποίηση Autodesk Certificate Of Completion και για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Autodesk για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User και Autodesk Certified Professional.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις Autodesk κάντε κλικ εδώ.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο ανέρχεται στα 260€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

Οι εισηγητές


Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.

Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor και Fusion 360 για μηχανολογικές μελέτες.

Κάντε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας στο σεμινάριο