Ιδιαίτερα μαθήματα


  • Οι καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτικοί.
  • Προσαρμόζουμε την διδασκαλία σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  • Ξεκινάτε τα μαθήματα όποια στιγμή θέλετε.
  • Προγραμματίζουμε τις ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.
  • Δυνατότητα και Online διδασκαλίας.
  • Παρέχονται ηλεκτρονικές σημειώσεις σε μορφή PDF.
  • Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Προγράμματα στα οποία προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα


AutoCAD 2D & 3D

Rhinoceros

3D studio Max

V-RAY for 3Ds mAX

Autodesk Inventor

V-RAY for Revit

Autodesk Revit

Photoshop

Οι εισηγητές


Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor και Fusion 360 για μηχανολογικές μελέτες.

Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.