Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε τα μαθήματα όποια στιγμή θέλετε.
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους καθηγητές Autodesk.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα ύλη Revit MEP

1.1 - Τι είναι το Revit

1.2 - Άνοιγμα του Revit

1.3 - Το μενού της εφαρμογής

1.4 - Η κορδέλα Ribbon

1.5 - Η μπάρα επιλογών (Options Bar)

1.6 - Εμφάνιση και στοίχιση παλετών

1.7 - Παλέτα Project Browser

1.8 - Viewing And Drawing Area

1.9 - Παλέτα Properties

1.10 - Γραμμή κατάστασης

1.11 - Εργαλείο Zoom

2.1 - Μονάδες μέτρησης

2.2 - Βασικό σημείο του Project

2.3 - Τοποθεσία μελέτης

2.4 - Ορισμός Βορρά

2.5 - Σταθεροποίηση στοιχείων

2.6 - Δημιουργία ορόφων (Levels)

2.7 - Δημιουργία κανάβων (Grids)

3.1 - Υψομετρικές απόψεις (Elevations)

3.2 - Τομές (Sections)

3.3 - Επεξεργασία παραθύρων

3.4 - Δημιουργία Χαρτιού

3.5 - Μέγεθος Χαρτιού

3.6 - Ορισμός κλίμακας

3.7 - Επεξεργασία άποψης

3.8 - Δημιουργία Αντιγράφου άποψης

3.9 - Προσαρμογή μεγέθους χαρτιού

4.1 - Ξεκινώντας μία μηχανολογική μελέτη

4.2 - Κατανόηση χώρων (Spaces)

4.3 - Εισαγωγή χώρων (Spaces)

4.4 - Αυτόματη εισαγωγή χώρων

4.5 - Διαχωρισμός χώρων

4.6 - Δημιουργία ζώνης HVAC

4.7 - Κατανόηση παραμέτρων για μία ζώνη HVAC

4.8 - Υπολογισμός θερμικών και ψυκτικών φορτίων

5.1 - Εισαγωγή Μηχανολογικού εξοπλισμού

5.2 - Τοποθέτηση Τερματικού Συστήματος Αέρα

5.3 - Τοποθέτηση Τερματικού Συστήματος Αέρα σε Αεραγωγό

5.4 - Δημιουργία Συστήματος Αεραγωγών

5.5 - Διαχωρισμός Συστήματος Αεραγωγών

5.6 - Κατανοώντας ένα Σύστημα Αεραγωγών

5.7 - Κατανοώντας τις ρυθμίσεις για ένα σύστημα αεραγωγών

5.8 - Δημιουργία Αεραγωγού

5.9 - Διάταξη Αεραγωγών

5.10 - Διαστασιολόγηση Αεραγωγών

5.11 - Μέθοδος Απώλειας Πίεσης Συστήματος Αεραγωγών

5.12 - Εισαγωγή Εξαρτημάτων Αεραγωγών

5.13 - Επεξεργασία Συστήματος Αεραγωγών

5.14 - Εφαρμογή Μόνωσης

5.15 - Ανάλυση Συστήματος Αεραγωγών

5.16 - Έλεγχος Συστήματος Αεραγωγών

5.17 - Δημιουργία Αναφοράς απώλειας πίεσης αεραγωγού

5.18 - Δημιουργία Διαγράμματος για σύστημα HVAC

5.19 - Εφαρμογή ετικετών

6.1 - Κατανόηση Ρυθμίσεων Σωληνώσεων

6.2 - Δημιουργία Σωλήνα

6.3 - Καθορισμός στοιχείων σύνδεσης σωληνώσεων

6.4 - Εισαγωγή εξαρτημάτων σωληνώσεων

6.5 - Επεξεργασία σωλήνων και ενώσεων

6.6 - Εφαρμογή μόνωσης σε σωλήνες

6.7 - Δημιουργία παράλληλων σωλήνων

6.8 - Δημιουργία κεκλιμένου σωλήνα

6.9 - Δημιουργία Συστήματος Σωληνώσεων

6.10 - Διάταξη Σωληνώσεων

6.11 - Διαστασιολόγηση Σωληνώσεων

6.12 - Ανάλυση Συστήματος Σωληνώσεων

6.13 - Έλεγχος Συστήματος Σωληνώσεων

6.14 - Δημιουργία Αναφοράς απώλειας πίεσης Σωληνώσεων

6.15 - Εφαρμογή ετικετών σε σωληνώσεις

7.1 - Εισαγωγή Υδραυλικών εξαρτημάτων

7.2 - Χρήση της εντολής CopyMonitor για υδραυλικά εξαρτήματα

7.3 - Τοποθέτηση στοιχείου σύνδεσης σωληνώσεων

7.4 - Δημιουργία Υδραυλικού Συστήματος σωληνώσεων

7.5 - Δουλεύοντας με στοιχεία σωληνώσεων

7.6 - Διάταξη Υδραυλικού Συστήματος σωληνώσεων

8.1 - Κατανόηση ηλεκτρικών ρυθμίσεων

8.2 - Καθορισμός παραγόντων ζήτησης και ταξινόμηση φορτίων

8.3 - Κατανόηση ρυθμίσεων για σχάρες και αγωγούς καλωδίωσης

8.4 - Σχεδιασμός Σχάρας καλωδίων

8.5 - Σχεδιασμός Αγωγού καλωδίων

8.6 - Σχεδιασμός παράλληλων αγωγών

8.7 - Εισαγωγή ηλεκτρικών συσκευών

8.8 - Δημιουργία συστήματος χαμηλής τάσης

9.1 - Εισαγωγή ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ένα Project

9.2 - Σύστημα διανομής για ηλεκτρικό εξοπλισμό

9.3 - Τοποθέτηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων

9.4 - Δημιουργία κυκλωμάτων

9.5 - Κατανόηση ρυθμίσεων καλωδίωσης

9.6 - Καλωδίωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων

9.7 - Σύνδεση μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων στοιχείων σε κύκλωμα παροχής ενέργειας

9.8 - Έλεγχος κυκλωμάτων

10.1 - Κατανόηση στοιχείων φωτισμού και φωτομετρίας

10.2 - Τοποθέτηση φωτιστικών

10.3 - Χρήση της εντολής CopyMonitor για τα φωτιστικά

10.4 - Διακόπτες φωτισμού

10.5 - Δημιουργία συστήματος για διακόπτες

10.6 - Δημιουργία κυκλώματος για φωτιστικά και διακόπτες

10.7 - Ανάλυση συστήματος φωτισμού

11.1 - Παράθυρο Visibility Graphics

11.2 - Προσωρινές αλλαγές σε μία άποψη

11.3 - Απόκρυψη και εμφάνιση αντικειμένων

11.4 - Αλλαγή τύπου γραμμής

12.1 - Δημιουργία Sections-Callouts

12.2 - Δημιουργία κειμένου

12.3 - Διαστασιολόγηση

12.4 - Στυλ διαστάσεων

12.5 - Εργαλείο Filled Region

12.6 - Εργαλείο Detail Component

12.7 - Εντολή Drafting View

13.1 - Εκτύπωση

13.2 - Εξαγωγή αρχείων

13.3 - Εισαγωγή αρχείων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί σχέδια στο Revit υπό την καθοδήγηση των καθηγητών.

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική του κέντρου μας, ώστε ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων να αποκτήσει την πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία και να λύσει οποιαδήποτε απορία του δημιουργηθεί.

Πιστοποίηση Autodesk


 

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Autodesk Authorized Training & Certification Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk με στόχο να παρέχουμε σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την πιστοποίηση Autodesk Certificate Of Completion και για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Autodesk για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User και Autodesk Certified Professional.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις Autodesk κάντε κλικ εδώ.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο ανέρχεται στα 260€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

Οι εισηγητές


Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.

Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor και Fusion 360 για μηχανολογικές μελέτες.