Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε τα μαθήματα όποια στιγμή θέλετε.
  • Εκπαίδευση από έμπειρους και πιστοποιημένους καθηγητές.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την πιστοποίηση παρακολούθησης SketchUp Trimble® Certificate Of Completion
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα ύλη σεμιναρίου SketchUp Pro

1.1-Εισαγωγή

1.2-Δουλεύοντας με τα πρότυπα

1.3-Περιβάλλον SketchUp

1.4-Εργαλειοθήκες

1.5-Πλοήγηση στo SketchUp

1.6-Στυλ απεικόνισης

1.7-Μέθοδοι Επιλογής

1.8-Απόκρυψη Αντικειμένων

1.9-Ομαδοποίηση Αντικειμένων

2.1-Εντολή Line

2.2-Σχεδιάζοντας με Line

2.3-Εντολή Rectangle & Rotated Rectangle

2.4-Εντολή Circle

2.5-Εντολή Polygon

2.6-Εντολές Arc

2.7-Εντολή Free Hand

2.8-Δουλεύοντας με τα Tags

3.1-Εργαλεία Push & Move

3.2-Εργαλείο Follow Me

3.3-Εργαλείο Offset

3.4-Εργαλείο Scale

3.5-Δημιουργία Στερεών

3.6-Επεξεργασία στερεών

3.7-Εργαλείο Rotate

3.8-3D Text

4.1-Εισαγωγή κάτοψης από AutoCAD

4.2-Δημιουργία Τοίχων

4.3-Δημιουργία ανοίγματος Πόρτας – Παραθύρου

4.4-Αφαίρεση περιττών γραμμών

4.5-Δάπεδο και υπολογισμός εμβαδού

4.6-Δημιουργία Πόρτας

4.7-Δημιουργία Παραθύρου

4.8-Δημιουργία 2ου ορόφου

4.9-Επεξεργασία Σκαλοπατιών

4.10-Δημιουργία κιγκλιδωμάτων 1

4.11-Δημιουργία κιγκλιδωμάτων 2

4.12-Εισαγωγή αντικειμένων 3D Warehouse

4.13-Δημιουργία τομής (Section Plane)

5.1-Τοποθέτηση υλικού σε ένα αντικείμενο

5.2-Επεξεργασία Υλικού

5.3-Δημιουργία Υλικού

5.4-Υλικά παραθύρου

6.1-Τοποθέτηση της κατοικία μέσω Google Map

6.2-Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου–1

6.3-Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου–2

6.4-Σκίαση και ρυθμίσεις ήλιου

6.5Δημιουργία σκηνών

7.1-Εξαγωγή σε μορφή εικόνας (jpg ή png)

7.2-Εξαγωγή αρχείου AutoCAD

7.3-Create Animation

8.1-Εισαγωγή στο Layout

8.2-Τοποθέτηση των Viewports

8.3-Εισαγωγή διαστάσεων

8.4-Εισαγωγή κειμένου και συμβόλων 8.5Δημιουργία νέας σελίδας

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί σχέδια υπό την καθοδήγηση των καθηγητών.

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική του κέντρου μας, ώστε ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων, να αποκτήσει την πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία και να λύσει οποιαδήποτε απορία του δημιουργηθεί.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται στα 220€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

 

Οι εισηγητές


Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk και της McNeel φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI) και Authorized Rhino Trainer (ART). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor και Fusion 360 για μηχανολογικές μελέτες.

Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.