Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(22 κριτικές)
260
students
22
179,00€ 139,00€
179,00€ 139,00€

AutoCAD 3D Modeling

(6 κριτικές)
57
students
6
169,00€ 139,00€
169,00€ 139,00€

Autodesk 3Ds Max

(8 κριτικές)
111
students
8
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor

(11 κριτικές)
77
students
11
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(21 κριτικές)
198
students
21
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(4 κριτικές)
33
students
4
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(1 κριτική)
39
students
1
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Autodesk Inventor CAM

(0 κριτική)
17
students
0
320,00€ 249,00€
320,00€ 249,00€

AutoCAD Advanced

(0 κριτική)
2
students
0
200,00€ 169,00€
200,00€ 169,00€