Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(16 κριτικές)
150
students
16
179,00€ 139,00€
179,00€ 139,00€

AutoCAD 3D Modeling

(5 κριτικές)
42
students
5
169,00€ 139,00€
169,00€ 139,00€

Autodesk 3Ds Max

(6 κριτικές)
70
students
6
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor

(10 κριτικές)
55
students
10
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(18 κριτικές)
129
students
18
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(3 κριτικές)
27
students
3
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(1 κριτική)
31
students
1
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

AutoCAD 2D & 3D Modeling

(11 κριτικές)
129
students
11
300,00€ 229,00€
300,00€ 229,00€

Revit Architecture & Structure

(5 κριτικές)
35
students
5
358,00€ 279,00€
358,00€ 279,00€