Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(19 κριτικές)
217
students
19
179,00€ 139,00€
179,00€ 139,00€

AutoCAD 3D Modeling

(6 κριτικές)
52
students
6
169,00€ 139,00€
169,00€ 139,00€

Autodesk 3Ds Max

(7 κριτικές)
80
students
7
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor & Sheet Metal

(Καμία κριτική)
9
students
0
320,00€ 249,00€
320,00€ 249,00€

Autodesk Inventor

(11 κριτικές)
72
students
11
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(21 κριτικές)
159
students
21
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(4 κριτικές)
29
students
4
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(1 κριτική)
36
students
1
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Architecture & Structure

(5 κριτικές)
44
students
5
358,00€ 279,00€
358,00€ 279,00€