Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(13 κριτικές)
119
students
13
150,00€ 129,00€
150,00€ 129,00€

AutoCAD 3D Modeling

(5 κριτικές)
42
students
5
150,00€ 129,00€
150,00€ 129,00€

Autodesk 3Ds Max

(6 κριτικές)
63
students
6
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor

(9 κριτικές)
51
students
9
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(16 κριτικές)
107
students
16
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(3 κριτικές)
23
students
3
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(Καμία κριτική)
22
students
0
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

AutoCAD 2D & 3D Modeling

(9 κριτικές)
101
students
9
300,00€ 229,00€
300,00€ 229,00€

Revit Architecture & Structure

(5 κριτικές)
26
students
5
358,00€ 279,00€
358,00€ 279,00€