Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(14 κριτικές)
127
students
14
169,00€ 139,00€
169,00€ 139,00€

AutoCAD 3D Modeling

(5 κριτικές)
42
students
5
169,00€ 139,00€
169,00€ 139,00€

Autodesk 3Ds Max

(6 κριτικές)
67
students
6
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor

(10 κριτικές)
52
students
10
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(16 κριτικές)
112
students
16
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(3 κριτικές)
23
students
3
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(Καμία κριτική)
24
students
0
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

AutoCAD 2D & 3D Modeling

(9 κριτικές)
107
students
9
300,00€ 229,00€
300,00€ 229,00€

Revit Architecture & Structure

(5 κριτικές)
29
students
5
358,00€ 279,00€
358,00€ 279,00€