Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(12 κριτικές)
95
students
12
150,00€ 129,00€
150,00€ 129,00€

AutoCAD 3D Modeling

(5 κριτικές)
37
students
5
150,00€ 129,00€
150,00€ 129,00€

Autodesk 3Ds Max

(5 κριτικές)
54
students
5
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor

(9 κριτικές)
41
students
9
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(15 κριτικές)
86
students
15
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(3 κριτικές)
21
students
3
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(Καμία κριτική)
18
students
0
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

AutoCAD 2D & 3D Modeling

(9 κριτικές)
78
students
9
300,00€ 229,00€
300,00€ 229,00€

Revit Architecture & Structure

(5 κριτικές)
22
students
5
358,00€ 279,00€
358,00€ 279,00€