Σεμιναρια με πιστοποιηση Autodesk®

AutoCAD 2D Modeling

(18 κριτικές)
195
students
18
179,00€ 139,00€
179,00€ 139,00€

AutoCAD 3D Modeling

(5 κριτικές)
45
students
5
169,00€ 139,00€
169,00€ 139,00€

Autodesk 3Ds Max

(6 κριτικές)
73
students
6
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Autodesk Inventor

(10 κριτικές)
68
students
10
189,00€ 149,00€
189,00€ 149,00€

Revit Architecture

(21 κριτικές)
149
students
21
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Structure

(4 κριτικές)
28
students
4
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit MEP

(1 κριτική)
34
students
1
179,00€ 149,00€
179,00€ 149,00€

Revit Architecture & Structure

(5 κριτικές)
41
students
5
358,00€ 279,00€
358,00€ 279,00€

AutoCAD 2D & 3D Modeling

(15 κριτικές)
150
students
15
300,00€ 229,00€
300,00€ 229,00€