Σεμιναριο AutoCAD 2D

 

Το σεμινάριο AutoCAD 2D περιλαμβάνει:

 • 59 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 6 ωρών και 30 λεπτών!

 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • το ebook AutoCAD 2D σε μορφή PDF (183 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο AutoCAD 3D

 

Το σεμινάριο AutoCAD 3D περιλαμβάνει:

 • 40 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 4 ωρών και 15 λεπτών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • το ebook AutoCAD 3D σε μορφή PDF (99 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο 3Ds Max

 

Το σεμινάριο 3Ds Max περιλαμβάνει:

 • 83 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 7 ωρών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • το ebook 3Ds Max σε μορφή PDF (223 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Revit Architecture

 

Το σεμινάριο Revit Architecture περιλαμβάνει:

 • 99 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 7 ωρών και 39 λεπτών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Revit Structure

 

Το σεμινάριο Revit Structure περιλαμβάνει:

 • 104 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 8 ωρών και 21 λεπτών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Vray for Revit

Το σεμινάριο Vray for Revit περιλαμβάνει:

 • 35 υψηλής ποιότητας Videos συνολικής διάρκειας 3 ωρών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.

Σεμιναριο Inventor

 

Το σεμινάριο Inventor περιλαμβάνει:

 • 69 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 6 ωρών και 30 λεπτών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • το ebook Inventor σε μορφή PDF (177 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Rhino 3D

 

Το σεμινάριο Rhino 3D περιλαμβάνει:

 • 74 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 6 ωρών και 45 λεπτών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.

Σεμιναριο Grasshopper

Το σεμινάριο Grasshopper περιλαμβάνει:

 • 40 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 4 ωρών 10 λεπτών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.

Σεμιναριο Photoshop

 

Το σεμινάριο Photoshop περιλαμβάνει:

 • 74 υψηλής ποιότητας Videos διάρκειας 4:30 ωρών!
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας

 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών

 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.