Το εκπαιδευτικό μας κέντρο GAelearning LΑΒ αποτελεί εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk.
Όλοι οι καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι από την Autodesk με μεγάλη εμπειρία στα προγράμματα ψηφιακής σχεδίασης.
Διασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας, σας δίνουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς σας.
Αναλυτικά την ύλη και περισσότερα μαθήματα θα βρείτε στην σελίδα του εκάστοτε σεμιναρίου.


Σεμιναριο AutoCAD 2D

Το σεμινάριο AutoCAD 2D περιλαμβάνει:

 • 74 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • το ebook AutoCAD 2D σε μορφή PDF (183 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο AutoCAD 3D

Το σεμινάριο AutoCAD 3D περιλαμβάνει:

 • 47 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • το ebook AutoCAD 3D σε μορφή PDF (99 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο 3Ds Max

Το σεμινάριο 3Ds Max περιλαμβάνει:

 • 110 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • το ebook 3Ds Max σε μορφή PDF (223 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Revit Architecture

Το σεμινάριο Revit Architecture περιλαμβάνει:

 • 108 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • το ebook Revit Architecture σε μορφή PDF (450 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Revit Structure

Το σεμινάριο Revit Structure περιλαμβάνει:

 • 104 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Inventor

Το σεμινάριο Inventor περιλαμβάνει:

 • 78 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • το ebook Inventor σε μορφή PDF (177 σελίδων), το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.

Σεμιναριο Vray for Revit

Το σεμινάριο Vray for Revit περιλαμβάνει:

 • 35 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.

Σεμιναριο Rhino 3D

Το σεμινάριο Rhino 3D περιλαμβάνει:

 • 78 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.

Σεμιναριο Grasshopper

Το σεμινάριο Grasshopper περιλαμβάνει:

 • 40 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.

Σεμιναριο Photoshop

Το σεμινάριο Photoshop περιλαμβάνει:

 • 74 υψηλής ποιότητας Videos (HD και Full HD)
 • τα αρχεία διδασκαλίας για να κάνετε την πρακτική σας
 • υποστήριξη από τους καθηγητές μας (καθημερινά 10:00 - 21:00)
 • παραδείγματα εφαρμογής των εντολών
 • στο τέλος των μαθημάτων λαμβάνετε βεβαίωση παρακολούθησης από την εταιρεία μας.