Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 44 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε όποια στιγμή θέλετε. (Δωρεάν το πρώτο μάθημα).
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους καθηγητές Autodesk.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Παρέχεται το ebook του AutoCAD 2D σε μορφή PDF.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την πιστοποίηση Autodesk® Certificate Of Completion ή την πιστοποίηση γνώσεων Autodesk® Certified User.
  • Τα μαθήματα AutoCAD απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα Ύλη Σεμιναρίου


 

1.1 - Τι είναι το Autocad

1.2 - Περιβάλλον

1.3 - Άνοιγμα και δημιουργία αρχείου

1.4 - Εργαλειοθήκες

1.5 - Μονάδες Μέτρησης

1.6 - Μέθοδοι Επιλογής

1.7 - Εργαλεία περιήγησης

2.1 - Δημιουργία Γραμμών (Εντολή Line)

2.2 - Δημιουργία Polyline

2.3 - Δημιουργία Πολυγώνων (Εντολή Polygon)

2.4 - Δημιουργία Ορθογωνίων (Εντολή Rectangle)

2.5 - Δημιουργία τόξων (Εντολή Arc)

2.6 - Δημιουργία κύκλων (Εντολή Circle)

2.7 - Δημιουργία Spline

2.8 - Δημιουργία Ελλείψεων (Εντολή Ellipse)

2.9 - Εντολές Point_Divide_Measure

2.10 - Δημιουργία Διαγράμμισης (Εντολή Hatch)

2.11 - Δημιουργία Κειμένου (Εντολή Text)

2.12 - Δημιουργία Πίνακα (Εντολή Table)

2.13 - Δημιουργία και Αποθήκευση Block

2.14 - Εισαγωγή Block

2.15 - Δουλεύοντας με τα Layers

3.1 - Εντολή Erase

3.2 - Εντολή Copy

3.3 - Εντολή Mirror

3.4 - Εντολή Chamfer

3.5 - Εντολή Fillet

3.6 - Εντολή Trim

3.7 - Εντολή Extend

3.8 - Εντολή Move

3.9 - Εντολή Rotate

3.10 - Εντολή Scale

3.11 - Εντολή Stretch

3.12 - Εντολές Explode-Join

3.13 - Εντολή Array Rectangular

3.14 - Εντολή Array Polar

3.15 - Εντολή Array Path

3.16 - Εντολή Offset

4.1 - Επιλογή Ortho

4.2 - Χρησιμοποιώντας τις έλξεις (Osnaps)

4.3 - Επιλογή Dynamic Input

4.4 - Επιλογή Polar Tracking

4.5 - Αλλαγή τύπου γραμμής (Line Type)

4.6 - Κατανόηση Συντεταγμένων

4.7 - Χρησιμοποιώντας απόλυτες συντεταγμένες

4.8 - Χρησιμοποιώντας σχετικές συντεταγμένες

4.9 - Εργαλεία μέτρησης

4.10 - Παλέτα Properties

4.11 - Επιλογές Selection Cycling και Overkill

5.1 - Dimension Style Manager

5.2 - Εισαγωγή διαστάσεων

5.3 - Dimension Style Manager – Καρτέλα Lines

5.4 - Dimension Style Manager – Καρτέλα Symbol & Arrows

5.5 - Dimension Style Manager – Καρτέλα Text

5.6 - Εκτύπωση και διατάξεις εκτύπωσης

6.1 Δημιουργία Μηχανολογικού σχεδίου

6.2 Δημιουργία Μηχανολογικού σχεδίου Pipe corner

6.3 Δημιουργία Επίπλου Bar

6.4 Δημιουργία Επίπλου Bar – Εισαγωγή διαστάσεων

6.5 Δημιουργία Επίπλου – TV Stand

6.6 Δημιουργία Κάτοψης – Τοίχοι

6.7 Δημιουργία Κάτοψης – Πόρτες και Παράθυρα

6.8 Δημιουργία Κάτοψης – Εισαγωγή Blocks

6.9 Δημιουργία Κάτοψης – Εισαγωγή Hatch και Διαστάσεων

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος πραγματοποιεί σχέδια (αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά), υπό την καθοδήγηση των καθηγητών.

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική του κέντρου μας, ώστε ο εκπαιδευόμενος ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων, να αποκτήσει την πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία και να λύσει οποιαδήποτε απορία του δημιουργηθεί.

Σημειώσεις AutoCAD 2D


 

Σχέδια που υλοποιείτε εντός της αίθουσας (Μηχανολογικά, Αρχιτεκτονικά, Ηλεκτρολογικά)


Πιστοποίηση Autodesk


Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Autodesk Authorized Training & Certification Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk με στόχο να παρέχουμε σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την πιστοποίηση παρακολούθησης Autodesk Certificate Of Completion και για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Autodesk για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User και Autodesk Certified Professional.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις Autodesk κάντε κλικ εδώ.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


  *Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Το κόστος παρακολούθησης στο εκπαιδευτικό μας κέντρο ανέρχεται στα 200€. Σε περίπτωση εγγραφής 2+ ατόμων ή σε περισσότερα σεμινάρια επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αντίστοιχη προσφορά.

Οι εισηγητές


Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.

Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με τα λογισμικά Autodesk Inventor, Fusion 360 και SolidWorks για μηχανολογικές μελέτες.

Κάντε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας στο σεμινάριο