Σεμινάριο SolidWorks

Σεμινάριο SolidWorks

(0 κριτική)
46
students
0
219,00€ 189,00€
Revit Collaboration – Worksharing

Revit Collaboration – Worksharing

(0 κριτική)
16
students
0
189,00€ 149,00€
Σεμινάριο SketchUp & Vray for SketchUp

Σεμινάριο SketchUp & Vray for SketchUp

(1 κριτική)
113
students
1
278,00€ 229,00€
Vray for SketchUp

Vray for SketchUp

(0 κριτική)
29
students
0
129,00€
AutoCAD 2D Modeling

AutoCAD 2D Modeling

(34 κριτικές)
679
students
34
189,00€ 149,00€
AutoCAD 3D Modeling

AutoCAD 3D Modeling

(7 κριτικές)
102
students
7
189,00€ 149,00€
Autodesk 3Ds Max

Autodesk 3Ds Max

(9 κριτικές)
243
students
9
200,00€ 169,00€
Autodesk Inventor

Autodesk Inventor

(13 κριτικές)
136
students
13
200,00€ 169,00€
Revit Architecture 2024

Revit Architecture 2024

(28 κριτικές)
508
students
28
200,00€ 169,00€
Revit Structure

Revit Structure

(5 κριτικές)
97
students
5
200,00€ 169,00€
Revit MEP 2024

Revit MEP 2024

(2 κριτικές)
138
students
2
200,00€ 169,00€
Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360

(1 κριτική)
60
students
1
200,00€ 169,00€
Autodesk Inventor CAM

Autodesk Inventor CAM

(1 κριτική)
40
students
1
320,00€ 249,00€
Autodesk Inventor & Sheet Metal

Autodesk Inventor & Sheet Metal

(1 κριτική)
42
students
1
300,00€ 249,00€
AutoCAD Advanced

AutoCAD Advanced

(1 κριτική)
53
students
1
200,00€ 169,00€
AutoCAD 2D & 3D Modeling

AutoCAD 2D & 3D Modeling

(34 κριτικές)
757
students
34
298,00€ 229,00€
Revit Architecture & Structure

Revit Architecture & Structure

(7 κριτικές)
116
students
7
279,00€
Revit Architecture & Vray for Revit

Revit Architecture & Vray for Revit

(0 κριτική)
40
students
0
278,00€ 249,00€
Σεμινάριο Rhino 3D & Vray

Σεμινάριο Rhino 3D & Vray

(0 κριτική)
67
students
0
278,00€ 249,00€
Vray for Rhino

Vray for Rhino

(1 κριτική)
14
students
1
129,00€
Σεμινάριο Rhino 3D

Σεμινάριο Rhino 3D

(9 κριτικές)
163
students
9
189,00€ 169,00€
Σεμινάριο SketchUp Pro

Σεμινάριο SketchUp Pro

(1 κριτική)
90
students
1
149,00€
Σεμινάριο Grasshopper

Σεμινάριο Grasshopper

(2 κριτικές)
66
students
2
119,00€
Σεμινάριο Photoshop

Σεμινάριο Photoshop

(4 κριτικές)
101
students
4
149,00€
Σεμινάριο VRay for 3DsMax

Σεμινάριο VRay for 3DsMax

(4 κριτικές)
72
students
4
129,00€
Σεμινάριο VRay for Revit

Σεμινάριο VRay for Revit

(0 κριτική)
74
students
0
129,00€
Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel 2016

(1 κριτική)
42
students
1
50,00€
Microsoft Word 2016

Microsoft Word 2016

(1 κριτική)
18
students
1
50,00€
Σεμινάριο WordPress

Σεμινάριο WordPress

(0 κριτική)
6
students
0
119,00€
AutoCAD 2D & 3Ds Max

AutoCAD 2D & 3Ds Max

(2 κριτικές)
51
students
2
249,00€
3Ds Max & V-ray

3Ds Max & V-ray

(4 κριτικές)
137
students
4
278,00€ 249,00€
Πιστοποίηση ECDL (3 ενότητες για ΑΣΕΠ)

Πιστοποίηση ECDL (3 ενότητες για ΑΣΕΠ)

(0 κριτική)
19
students
0
150,00€