Πιστοποιήσεις Autodesk®


Autodesk® Certificate of Completion


Η πιστοποίηση παρακολούθησης 'Autodesk® Certificate of Completion' παρέχεται με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων σε προγράμματα της Autodesk. Η πιστοποίηση εκδίδεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το σεμινάριο που παρακολούθησε, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και δεν έχει ημερομήνια λήξης. Η πιστοποίηση αυτή δεν έχει κάποιο επιπλέον κόστος.

Autodesk® Certified User (ACU)


Η πιστοποίηση 'Autodesk® Certified User (ACU)' πιστοποιεί και αποδεικνύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στην χρήση των προγραμμάτων της Autodesk. Η πιστοποίηση εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου που πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις, το σεμινάριο και την έκδοση στην οποία εξετάστηκε, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και δεν έχει ημερομήνια λήξης. Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται έπειτα από επιτυχία στις εξετάσεις σε ένα πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Autodesk®. Η πιστοποίηση αυτή έχει επιπλέον κόστος 80€ για την εξέταση.  

Είμαστε εξεταστικό κέντρο Certiport®


Τα τελευταία χρόνια η Certiport®, σε συνεργασία με την Autodesk®, διεξάγει εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις Autodesk®.

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Certiport® Authorized Testing Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εξεταστικό κέντρο της Certiport και διεξάγουμε εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις Autodesk® Certified User (ACU).

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.