Πιστοποιήσεις Autodesk®


Autodesk® Certificate of Completion


Η πιστοποίηση 'Autodesk® Certificate of Completion' παρέχεται με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων σε προγράμματα της Autodesk και αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση εκδίδεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το σεμινάριο που παρακολούθησε, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και δεν έχει ημερομήνια λήξης.

Autodesk® Certified User (ACU)


Η πιστοποίηση 'Autodesk® Certified User (ACU)' πιστοποιεί και αποδεικνύει τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στις βασικές λειτουργίες σε προγράμματα της Autodesk. Η πιστοποίηση εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου που πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις, το σεμινάριο και την έκδοση στην οποία εξετάστηκε, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και δεν έχει ημερομήνια λήξης. Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται έπειτα από επιτυχία στις εξετάσεις σε ένα πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Certiport®

Autodesk® Certified Professional (ACP)


Η πιστοποίηση 'Autodesk® Certified Professional (ACP)' πιστοποιεί και αποδεικνύει τις επαγγελματικές σας δεξιότητες σε προγράμματα της Autodesk®. Η πιστοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο αποδεικνύει ότι τα πιστοποιημένα άτομα ξεχωρίζουν, καθώς μπορούν να επιλύσουν σύνθετα προβλήματα στη ροή εργασίας με τα προγράμματα. Η πιστοποίηση εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, αναγράφει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου, το σεμινάριο και την έκδοση στην οποία εξετάστηκε, έχει μοναδικό σειριακό αριθμό και ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια. Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται έπειτα από επιτυχία στις εξετάσεις σε ένα πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της Certiport®

Είμαστε εξεταστικό κέντρο Certiport®


Τα τελευταία χρόνια η Certiport®, σε συνεργασία με την Autodesk®, διεξάγει εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις Autodesk®.

Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Certiport® Authorized Testing Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εξεταστικό κέντρο της Certiport και διεξάγουμε εξετάσεις για τις πιστοποιήσεις Autodesk® Certified User (ACU) και Autodesk® Certified Professional (ACP).

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.