Διονυσία Α.

Τα Μαθήματα είναι απόλυτα κατανοητά και αναλυτικά.Είναι πολύ βοηθητικό ότι μαθαίνονται πρώτα απλές εντολές και μετά ο συνδυασμός μεταξύ τους.Πέρα από τα Μαθήματα όμως τα άτομα της gaelearning ήταν πολύ εξυπηρετικά και πρόθυμα να απαντήσουν κάθε μου απορία. Η online μάθηση μου έλυσε τα χέρια αφού είμαι από Πάτρα και έψαχνα πολύ καιρό κάποιο σεμινάριο με λογική τιμή και πιστοποίηση. Είμαι απολυτά ευχαριστημένη !!!!!!