* Το κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία ενεργοποίησής του