Πληροφορίες για το σεμινάριο


  • Συνολική διάρκεια σεμιναρίου 48 ώρες (εκπαίδευση και πρακτική).
  • Παρακολουθείτε το σεμινάριο τις ημέρες και ώρες που επιλέγετε.
  • Ξεκινάτε τα μαθήματα όποια στιγμή θέλετε.
  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένους καθηγητές Autodesk.
  • Πρακτική άσκηση εντός της αίθουσας (δημιουργία Project-Portfolio).
  • Παρέχεται το ebook του Inventor σε μορφή PDF.
  • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου λαμβάνετε την επίσημη πιστοποίηση από την Autodesk®.
  • Τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και προχωρημένους χρήστες (δεν είναι απαραίτητο να έχετε προηγούμενη εμπειρία με το πρόγραμμα).

Διδακτέα ύλη σεμιναρίου Inventor

1.1 - Παράθυρο αρχικής σελίδας

1.2 - Περιβάλλον Inventor

1.3 - Τύποι αρχείων

1.4 - Πλοήγηση στο Inventor

1.5 - Τι είναι τα Projects

1.6 - Δημιουργία νέου Project

2.1 - Εισαγωγή στο 2D Sketching

2.2 - Origin Geometry

2.3 - Εφαρμογή Constraints

2.4 - Σχεδιάζοντας γραμμές (Line)

2.5 - Σχεδιάζοντας με την Spline

2.6 - Σχεδιάζοντας με κύκλους και ελλείψεις (Circle-Ellipse)

2.7 - Σχεδιάζοντας τόξα (Arc)

2.8 - Εντολές σχεδιασμού Rectangle-Slot-Polygon

2.9 - Εντολές Chamfer-Fillet

2.10 - Μετακίνηση, αντιγραφή και περιστροφή αντικειμένων (Move-Copy-Rotate)

2.11 - Εντολές Trim-Extend-Split

2.12 - Εντολές Scale-Strech-Offset

2.13 - Εντολή Rectangular Pattern

2.14 - Εντολή Circular Pattern

2.15 - Εντολή Mirror

2.16 - Εισαγωγή διαστάσεων

2.17 - Εισαγωγή Παραμέτρων στο Inventor

2.18 - Εισαγωγή αρχείων AutoCAD

3.1 - Δημιουργία παράλληλων Planes

3.2 - Δημιουργία WorkPlanes

3.3 - Δημιουργία Αξόνων (Axis)

3.4 - Δημιουργία Σημείων (Points)

4.1 - Εντολή Extrude

4.2 - Εντολή Revolve

4.3 - Εντολή Sweep

4.4 - Εντολή Loft

4.5 - Εντολή Coil

4.6 - Εντολή Emboss

4.7 - Εντολή Hole

4.8 - Δημιουργία οπής με σπείρωμα

4.9 - Εντολή Fillet 3D

4.10 - Εντολή Chamfer 3D

4.11 - Εντολές Shell-Draft

4.12 - Rectangular 3D Pattern

4.13 - Circular 3D Pattern

4.14 - Path Rectangular Pattern

4.15 - Mirror Plane

4.16 - Sketch Driven Pattern

5.1 - Εισαγωγή στη συναρμολόγηση

5.2 - Εισαγωγή αντικειμένων

5.3 - Δημιουργία Εξαρτήματος (Create Component)

5,4 - Place From Content Center

5.5 - Mate Constrain

5.6 - Angle Constrain

5.7 - Insert Constrain

5.8 - Drive Constrain

5.9 - Transitional Constrain

5.10 - Motion Constrain

5.11 - Contact Set

5.12 - Εφαρμογή υλικού (Place Materials)

5.13 - Στυλ απεικόνισης (Visual Styles)

6.1 - Εισαγωγή στο σχέδιο

6.2 - Δημιουργία βασικής και προοπτικής άποψης (Base and Projected View)

6.3 - Δημιουργία τομής (Section view)

6.4 - Δημιουργία όψης με λεπτομέρειες (Detail View)

6.5 - Εντολή Break Out

6.6 - Εισαγωγή διαστάσεων (Insert Dimensions)

7.1 - Παρουσίαση (Presentation)

7.2 - Stress Analysis

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος, δημιουργεί τα δικά του μηχανολογικά αντικείμενα, τα συναρμολογεί, δημιουργεί το σχέδιο και στο τέλος ολοκληρώνει με την παρουσίασή του, πάντα υπό την καθοδήγηση των καθηγητών.

Αυτό αποτελεί πάγια τακτική του κέντρο μας, ώστε ο εκπαιδευόμενος, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων, να αποκτήσει την πρώτη του σχεδιαστική εμπειρία και να λύσει οποιαδήποτε απορία του δημιουργηθεί.

Σχέδια που υλοποιείτε εντός της αίθουσας


Πιστοποίηση Autodesk


Το εκπαιδευτικό μας κέντρο φέρει τον τίτλο 'Autodesk Authorized Training & Certification Center'.

Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμε εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο της Autodesk με στόχο να παρέχουμε σε εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων λαμβάνετε την πιστοποίηση Autodesk Certificate Of Completion και για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Autodesk για τις πιστοποιήσεις Autodesk Certified User και Autodesk Certified Professional.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πιστοποιήσεις Autodesk κάντε κλικ εδώ.

* Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων παρέχεται και βεβαίωση παρακολούθησης Κ.Δ.Β.Μ 1.

Ημέρες και ώρες παρακολούθησης


*Επιλέγετε εσείς τις ημέρες και ώρες που θέλετε σύμφωνα με το πρόγραμμα σας

Κόστος σεμιναρίου


Οι εισηγητές


Μανιός Αντώνιος

Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαίδευση και πιστοποιημένος εισηγητής της Autodesk φέροντας τον τίτλο Autodesk Certified Instructor (ACI). Πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδίκευση στον σχεδιασμό μηχανολογικών αντικειμένων τόσο με το λογισμικό AutoCAD για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό, όσο και με το λογισμικό Autodesk Inventor για μηχανολογικές μελέτες.

Τριάντος Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός - Autodesk Certified Instructor (ACI). Ειδίκευση στην εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους εκπαίδευσης μέσω Η/Υ. Εξειδικευμένος στη χρήση του Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, Autodesk 3DsMax, V-Ray For 3DsMax, Vray for Revit, Adobe Photoshop. Πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την παρουσίαση τρισδιάστατων αρχιτεκτονικών μοντέλων με χρήση του πιο πρόσφατου λογισμικού υπολογιστών.

Κάντε ηλεκτρονικά την εγγραφή σας στο σεμινάριο